Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba nemusí byť zložitá, vďaka našim technikom Vám ponúkame komplexné riešenie pracovnej zdravotnej služby pre kategórie 1 a 2, čo zahŕňa:

 • kvalifikované poradenstvo, pracovná zdravotná služba zamestnávateľovi a zamestnancom
 • Zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík
 • kompletná dokumentácia PZS
 • Dohľad nad pracovným prostredím
 • Dohľad nad pracovným prostredím
 • Školenie zamestnancov na rizikových pracoviskách
 • Odborné poradenstvo a pomoc
 • Zabezpečovanie dohľadu a poradenstva pri projektovaní a výstavbe sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu
 • Zabezpečenie školení z poskytovania prvej pomoci
 • Pravidelné rozbory príčin vzniku pracovných úrazov v súvislosti s prácou a pracovným prostredím
 • navrhovanie príslušných opatrení z hľadiska ochrany zdravia pri práci
 • Konzultačné služby

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.