Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Pracovnoprávne poradenstvo

Súčasťou našich služieb spracovania mzdovej a personálnej agendy pre našich klientov je aj kompletný pracovnoprávny servis, ktorý zabezpečuje náš interný tím pracovníkov.

  • Pomôžeme vám s prípravou bežnej pracovnoprávnej dokumentácie
  • Revízia a príprava pracovných zmlúv, dodatkov, dohôd o zmene pracovných podmienok
  • Príprava výpovede, dohody o skončení pracovného pomeru, okamžitého skončenia, oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
  • Príprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Príprava upozornení a výziev v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny, neuspokojivého plnenia pracovných úloh a s tým súvisiace poradenstvo
  • Príprava dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o zrážkach zo mzdy

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.