Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Poradíme vám v komplexnejších pracovnoprávnych otázkach

Asistencia pri príprave špecifickej vnútropodnikovej dokumentácie pre zamestnancov - interné usmernenia, postupy hodnotenia výkonu zamestnancov, pracovné poriadky, organizačná schéma a iné.

Participácia na riešení odmeňovacieho systému zamestnancov klienta

Podpora pri súdnych sporoch a vyjednávaní zo zamestnancami

Pracovnoprávne poradenstvo pri organizačných zmenách a iné.

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.