Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

O spoločnosti Fénix Security

Prvá spoločnosť s názvom FENIX začala pôsobiť v rámci vtedajšieho Československa už v marci 1990 ako jedna z prvých súkromných bezpečnostných služieb. Na Slovensku pôsobí FENIX už od 1.8.1991 v rôznych modifikáciách. Po vykonaných zmenách v roku 2008, pôsobí spoločnosť Fenix Security s.r.o. v rámci Slovenskej republiky dodnes.

Máme za sebou už viac rokov dynamického rozvoja, usilovnej práce s hľadaním nových prístupov, foriem a metód služieb pre našich klientov. Za toto obdobie získala firma neoceniteľné skúsenosti zo spolupráce s poprednými odborníkmi kriminalistiky, bezpečnostnej a bojovej prípravy, psychológie a ďalších disciplín.

Strážna služba Fenix Security, s.r.o., má v súčasnosti cca 230 stálych zamestnancov, pričom každý jeden zamestnanec spoločnosti vykonávajúci službu je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, má pridelenú služobnú rovnošatu. Zamestnanci môžu byť podľa potrieb vybavení: krátkou guľovou zbraňou, tonfou, vreckovým aerosolovým rozprašovačom, putami a pod. Pracovníci strážnej služby sú pravidelne preškoľovaní z platných právnych noriem upravujúcich činnosť súkromnej bezpečnostnej služby, z interných právnych noriem, smerníc strážnej služby, poskytovania detektívnej a informačnej služby, obsluhy telefónnej ústredne, z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), preventívno-požiarnej ochrany, pravidelne sa zúčastňujú ostrých školných strelieb a pod.

Cieľavedomé úsilie a prostriedky, ktoré sme dynamickému rozvoju našej spoločnosti venovali, nás radia na popredné miesto medzi bezpečnostnými službami. To potvrdzujú naši klienti a potvrdzuje to aj záujem prominentných klientov o naše služby a spoluprácu s nami. Tieto úspechy sme dosiahli vďaka našej firemnej filozofii, ktorú sme naplňovali od začiatku a ktorej zostávame verní aj naďalej a je vyjadrená slovami KLIENT - KOMPLEXNOSŤ – KVALITA.

UROBÍME VŠETKO PRE VÁŠ BEZPEČNÝ SPÁNOK A PRE VAŠE PODNIKANIE

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.