Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Komplexnosť

- v našej činnosti znamená, že sa snažíme zákazníkovi poskytnúť všetky služby v bezpečnostnej oblasti na území celého Slovenska. Chceme, aby u nás mal "bezpečnosť z jednej ruky". Sme presvedčení, že práve komplexnosť našich služieb na úseku strážnej služby je najväčšia výhoda, ktorú u nás klient má a ktorá nás výrazne odlišuje od iných bezpečnostných služieb. Znamená to, že náš klient nemusí používať služby niekoľkých bezpečnostných agentúr a tieto sám zložito koordinovať, ale komunikuje iba s nami. My potom nielen všetko zaistíme, ale za všetko tiež zodpovedáme a poskytujeme požadované záruky. Súčasne sa tak dosahuje maximálneho utajenia všetkých dôverných informácii, pretože s rastom počtu firiem, ktoré ich poznajú, rastie aj riziko ich úniku.

Naša činnosť je zameraná hlavne na poskytovanie ochrany majetku a majetkových práv, ochranu osôb, ich života a zdravia, na prepravu cenných zásielok, na zabezpečenie poriadku vchránených priestoroch cestou našich pobočiek a expozitúr svysunutými pracoviskami pokrývajúcimi územie skoro celej Slovenskej republiky.

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.