Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Kvalita

- v našich službách znamená, že mimoriadnu pozornosť venujeme výberu a profesionálnej príprave našich zamestnancov, kontrole ich činnosti a vystupovania, zabezpečenie našich služieb špičkovou výstrojou, výzbrojou a technikou, hlavne vozidlami, komunikačnou a počítačovou technikou a elektronikou.

Naši zamestnanci musia samozrejme spĺňať fyzické a právne predpoklady, musia byť bezúhonní, odborne a zdravotne spôsobilí. Ďalej musia absolvovať náročné vstupné fyzické a psychologické testy, lekárske prehliadky a pohovory, odbornú prípravu a skúšky odbornej spôsobilosti. Vspolupráci sPolicajným zborom Slovenskej republiky sú preverovaní aj v policajných evidenciách, pretože ani čistý register trestov nemusí v našej brandži znamenať úplnú bezúhonnosť. Na tento naozaj mimoriadne prísny vstupný výber potom nadväzuje kvalitná a náročná teoretická aj praktická príprava, výcvik zamestnancov a systém opakovaného preškoľovania. Naši zamestnanci sú na výkon služby pripravovaný odborníkmi z oblasti práva, kriminalistiky, zásahov proti páchateľom, právnych a taktických aspektov pri vykonávaní zásahov, požiarnej ochrany a zdravotníctva.

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2023 WebCreative.info All rights reserved.