Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Filozofia Fénix Security

Kvalitné služby dokážeme poskytnúť len cestou našich pracovníkov, pričom chápeme nutnosť poznať potreby klienta, jeho filozofiu a smerovanie.

  • Klient je ten najdôležitejší
    Celková znalosť prostredia nášho klienta je základnom poskytovania kvalitnej bezpečnostnej a strážnej služby. Vysoká kvalifikácia pracovníkov našej bezpečnostnej a strážnej služby je prvoradým predpokladom. Sledujeme potreby klienta s cieľom podporiť jeho postavenie a dosiahnutie nim stanovených cieľov.

  • Staneme sa súčasťou systému klienta
    Klient zverí starosti spojené s bezpečnosťou a ochranou bezpečnostnej a strážnej službe Fenix Security s.r.o. a len formou auditov preveruje funkčnosť systémov. Prípadné mimoriadne potreby sú uplatňované formou osobitných požiadaviek.

  • Komplexný prístup – komplexné riešenie
    Ponúkame vytvorenie uceleného bezpečnostného systému vrátane celej agendy. Jediné možné riešenie je spojenie ľudí s modernými technológiami. Len tak dokážeme podať klientovi komfortné, ergonomické riešenie vytvorené podľa jeho potrieb.

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.