Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Bankový sektor

Bankové domy sú v súčasnosti najviac napadanými objektmi v rámci Slovenskej republiky. Takmer na dennom poriadku sú lúpežné prepadnutia bánk.

Strážna služba Fenix Security s.r.o. plní vo vzťahu k bankovému sektoru významnou úlohu. Okrem ochrany majetku a osôb a to jak zamestnancov, tak aj klientov banky plní aj úlohu preventívneho charakteru. V prípade vzniku mimoriadnej situácie poskytuje služby smerujúce k eliminácii dôsledku udalosti, monitoruje situáciu a ako nezúčastnená osoba následne spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri pátraní po páchateľoch.

Dôležitým prvkom bankovej ochrany a plnenie úloh formou patrolovacej služby.

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2023 WebCreative.info All rights reserved.