Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Obchod

Služby v prospech obchodných reťazcov majú svoju špecifiku. Práca je náročná, okrem spokojnosti našich zákazníkov musia pociťovať bezpečnosť aj návštevníci týchto reťazcov. Služby poskytujeme jak veľkým klientom, tak aj drobným obchodníkom. Poskytované služby sú rôznorodé.

Fenix Security s.r.o. má bohaté skúsenosti z poskytovania:

  • Strážnej a detektívnej služby,
  • Služieb monitorovania obchodných prevádzok a vyhodnocovania záznamov,
  • Špeciálnych služieb smerujúcich k ochrane návštevníkov obchodných reťazcov pred osobami, ktoré obťažujú okolie,
  • Kontrol a evidencie príjmu tovaru, vývozu materiálu a vykonávania odpisov,
  • Služieb preverovania čestnosti predaja,
  • Služieb obsluhy parkovacích systémov, regulácie dopravy,
  • Sprievodov pri preprave cenných zásielok.

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2023 WebCreative.info All rights reserved.