Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Výrobná sféra

Medzi základné úlohy strážnej služby je poskytovať ochranu majetku a to jak hmotného, tak nehmotného. Strážna služba okrem iného plní tieto úlohy:

  • ochrana majetku pred akýmkoľvek poškodzovaním alebo inými činnosťami smerujúcimi k škodám alebo stratám;
  • zabezpečovať bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte;
  • trvalé a nepretržité zaistenie bezpečnosti a stanoveného poriadku vo vnútorných priestoroch objektu i v jeho tesnej blízkosti;
  • bezprostredná reakcia na prípadný vznik mimoriadnych udalostí s cieľom čo najrýchlejšie eliminovať ich následky;
  • plnenie ďalších úloh majúcich vzťah k zaisteniu bezpečnosti objektu stanovených oprávneným zástupcom zákazníka,
  • plniť úlohy vyplývajúce zo smerníc a noriem krízového plánu.
Plnenie úloh je zabezpečované formou úzkej spolupráce strážnej služby v kombinácii s technickými prostriedkami a to konkrétne EZS, CCTV a dochádzkového systému. Tieto prostriedky zásadným spôsobom zvyšujú úroveň ochrany objektov.

Medzi naše novinky patrí služba poskytovaná formou dodávky technických prostriedkov a fyzickej ochrany ako združená služba. Náklady sú klientom rozpočítavané na dobu zjednanú v kontrakte.

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2023 WebCreative.info All rights reserved.