Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Poľnohospodárstvo

V poslednom období dochádza stále viac k útokom na majetok poľnohospodárskych družstiev, majetkov a spoločností, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskou výrobou. Náročné normy z hľadiska hygieny stávajú majiteľov do pozície nutnosti prísnej kontroly dodržiavania technologických postupov.

Osvedčili sa aplikované technické prostriedky a to EZS v kombinácii s kamerovým systémom s možnosťou diaľkovej správy a ON LINE sledovaním.

Okrem využívania technických prostriedkov sa osvedčilo vykonávanie patrolácie poľnohospodárskych objektov a polí v období pred a v období zberu.

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.