Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Strážna služba, detektívna služba

Klasická strážna je základná možnosť zaistenia objektu. Jedná sa o stráženie formou bezpečnostných pracovníkov vo výkone v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z.

Pracovník strážnej služby plní základné – prvotné úlohy ochrany majetku klientov v súlade so stanovenou líniou zabezpečenia majetku, ktorá je definovaná v objektovej smernici. Výkon strážnej služby sa spravidla vykonáva v rovnošate strážnej služby, pričom pracovník je označený identifikačným preukazom.

Optimálne je spojiť fyzickú strážnu službu a technické prostriedky ochrany – poplachové systémy (EZS), kamerové systémy (CCTV), dochádzkové systémy prípadne prostriedky perimetrickej ochrany. Kombinácia viacerých foriem ochrany zvyšuje efektivitu práce. Optimálne je aj napojenie technických prostriedkov na Pult centralizovanej ochrany (PCO), alebo len ich vyvedenie u pracovníka strážnej služby priamo v objekte.

Ako sa rozhodovať pri organizácii ochrany objektu

Prvým krokom pred rozhodnutím zabezpečiť objekt – areál, je potrebné vykonať bezpečnostnú analýzu. Stanoviť riziká, kritické miesta a následne spracovať bezpečnostný projekt. Ponúkame Vám spracovanie bezpečnostného projektu vykonať v rámci služby bezplatne.

V bezpečnostnom projekte sú potom definované úlohy pre pracovníkov strážnej služby, úlohy k organizácii vstupov, vjazdu motorových vozidiel, pohybu materiálu a tovaru, úlohy v súvislosti s požiarnou ochranou, civilnou ochranou, ochranou životného prostredia.

Dôležitou súčasťou je zaistenie vnútornej bezpečnosti – nastavenie kontrolných mechanizmov vo vzťahu k vlastným zamestnancom.

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.