Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Monitorovanie a stráženie motorových vozidiel systémom AUTOAWACS s prepojení na systém Eurowatch

Základné funkcie systému AUTOAWACS:

 • Stráženie vozidiel proti krádeži: non-stop dispečing
 • Hlásenie alarmov na dispečing
 • Diaľkové odstavenie vozidla z prevádzky
 • Diaľkové rozblikanie varovných svetiel
 • Dotaz na okamžitú aktuálnu polohu na dispečingu
 • Spätné dohľadanie dispečingem
 • Kontrola funkčnosti systému mobilným telefónom
 • Možnosť pripojiť na autoalarmm
 • Stráženie prejazdu hraničného pásma SR
 • Hlásenie alarmov na mobilný telefón
Rozširujúce funkcie systému AUTOAWACS:
 • Archív prevádzky na internete
 • On-line dotazy na polohu - internet
 • Kniha jázd
 • Možnosť odpočtu motohodín u strojov
 • Meranie spotreby PHM - VDO KIENZLE
 • Evidencia tras prejazdu vozidiel
 • Možnosť zistiť neoprávnené zastávky vozidla
 • Neoprávnená manipulácia s nákladom
 • Sledovanie činnosti vodiča - nakládka, vykládka apod.
 • Kontrola dosiahnutia určitého bodu dojazdu v daný čas, danou trasou
 • Monitorovanie vopred stanovenej trasy
 • Výpočet stravného - diét
 • Evidencia, ktorý vodič išiel s vozidlom
 • Navigácia vodiča v spojení s PDA/mobilným telefónom
Truck Locator pre monitorovanie kamiónov

Popis systému TruckLocator
TrucLocator je ucelený moderní RFID technológie pre monitorovanie nákladných automobilov, otvorenia nákladnej plochy v priebehu prepravy aj v dobe odpočinku vodiča a protikrádežový systém stráženia pohonných hmôt. Je postavený na využití aktívnych akceleračných RFID detektorov. RFID detektory nevyžadujú napájanie a životnosť ich batérií je cca 8 rokov. Batérie sú meniteľné a po ich výmene bude nová životnosť batérií cca 25 rokov. Systém nevyžaduje vôbec žiadnu kabeláž, inštalácia je ľahká a rýchla. KNOW HOW technológia výrobcu bola daná na registráciu k vydaniu európskeho patentu vynálezu.

Systém TruckLocator umožňuje monitorovať pohyb kamiónov po vopred definovanej trase v presnom časovom slede, plánované aj neplánované zastávky vodiča, akúkoľvek manipuláciu s dvermi kamiónu, kontajneru, palivovej nádrže, respektíve kabíny vodiča. Všetky informácie sú ukladané v pamäti detektorov umiestnených na vozidle a pri kontakte s riadiacim systémov inštalovaných na miestach zberu odovzdávané do databázy riadiaceho systému.

Umiestnenie detektoru FLG

Detektory FLG sa umiestňujú do hornej časti dverí kontajnera. Detektor tvorí komplementárny pár modulov, ktoré nie sú zameniteľné, vedia detekovať odinštalovanie detektora z podložky, vedia detekovať útok sabotážnym magnetom a ďalšie náležitosti, ktoré predurčujú tento RFID magnet na stupeň zabezpečenia – VYSOKÉ RIZIKO. (testované štátnou skúšobňou v ČR). Detektor FLG na kamióne vie detekovať a zaznamenať, následne odoslať informácie, kedy sa otvorili dvere na kamióne, čas a dobu otvorenia, dobu a trasu pohybu kamióna, státia v dobe prepravy. Tieto informácie si ukladá v svojej pamäti . V okamihu kontaktu FLG detektora s riadiacim prijímačom prenesie všetky informácie automaticky do centrálnej jednotky k vyhodnoteniu.

Systém vďaka detektorom FLG detekuje a loguje tieto informácie
 • Časový interval, kedy bol kamión v pohybe
 • Časový interval, kedy si vodič spravil prestávku na parkovisku a kde
 • Časový interval, kedy a kde boli dvere kamióna otvorené pri zastaveniu vozidla
 • Skutočnosť otvorenia dverí kamióna v priebehu jazdy aj v priebehu parkovania
 • Sabotovanie FLG detektora magnetom
 • Sabotovanie FLG detektora odmontovaním
Systém vďaka detektorom FLG detekuje a loguje tieto informácie
 • Skutočnosť, či sa dvere kamióna otvorili v priebehu odpočinku vodiča
 • Skutočnosť, či sa uzáver nádrže nafty otvoril v priebehu odpočinku vodiča
 • Časový interval, kedy vodič čerpal PHM

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2023 WebCreative.info All rights reserved.