Fénix Security s.r.o.
Partner pre Váš spokojný spánok
O spoločnosti Služby Segmentácia služieb Detektívne služby BOZP a PO Kontakt

Dodávka a montáž poplachových (EZS), kamerových (CCTV) a iných bezpečnostných technológii

Pod pojmom technická služba chápeme službu, ktorá je zaisťovaná prostredníctvom technických zariadení – elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS), elektrická požiarna signalizácia – EPS, kamerové systémy – CCTV, dochádzkové systémy - ACCES.

Zariadenia Vám:

  • Navrhneme
  • Dodáme
  • Nainštalujeme
  • Poskytneme záručný a pozáručný servis
  • Zariadenie Vám dodáme aj na leasing alebo formou kombinovanej dodávky spolu so strážnou službou.
Elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
EZS Vám navrhneme a inštalujeme v rámci celej Slovenskej republiky. Systémy ochráni Váš majetok a podporí Váš pokojný spánok. Jednotlivé systémy napojíme na naše vlastné PCO s následným využitím zásahovej jednotky. Jedná sa o ústredne EZS, snímače, závory, bariéry, prípadne iné prvky.

Kamerový systém (CCTV)
Systém CCTV je využívaný k sledovaniu objektov a priestorov, ktoré majú byť chránené. Je tvorený kamerami, systémami nahrávania, prípadne diaľkovej správy. Systémy je možné sledovať ON - LINE v reálnom čase, ale aj zároveň ukladať záznamy na médium.
Pri napojení systémov na náš Video PCO je dosiahnutý nadpriemerný efekt. Je možné nimi sledovať jak dodržiavanie technologických stavov, tak aj zaisťovať bezpečnosť.
Naša spoločnosť – bezpečnostná a strážna služba Fenix Security s.r.o. Vám poskytne kedykoľvek informácie na svojich telefónnych číslach, alebo bude reagovať na Vaše potreby e-mailom, alebo osobne.

Elektronická požiarna signalizácia (EPS)
Systém zabezpečuje včasnú informáciu o vzniku požiaru. Signalizujú dym, oheň a vyvedený signál na PCO môže zachrániť veľké materiálové hodnoty včasnou informáciou Hasičskému záchrannému zboru.

ÚSTREDIE FENIX SECURITY s. r. o., Nábrežie sv. Metoda 1, 971 01 Prievidza
Tel./Fax: +421 46 542 12 95, Vedenie: +421 903 890 190, PCO: +421 948 112112, +421 46 5450414, e-mail: info@fenix-security.sk
Created by © 2023 WebCreative.info All rights reserved.